+
KSSERVICE

Meer info over de wijziging van de Europese richtlijn rond detachering van werknemers
06/08/2020

De Europese Detacheringsrichtlijn rond de arbeidsvoorwaarden van in Europa gedetacheerde werknemers werd in 2018 gewijzigd en wordt vanaf 30 juli 2020 eindelijk van kracht. De wetgeving werd gewijzigd om sociale dumpingpraktijken tegen te gaan en maakt het speelveld binnen Europa gelijker.

Uitgebreide minimum arbeidsvoorwaarden

De minimale arbeidsvoorwaarden die over heel Europa van kracht waren, blijven van kracht maar worden uitgebreid met de huisvestingsvoorwaarden volgens de lidstaat van ontvangst en dezelfde toeslagen of vergoedingen voor reis-, maaltijd- en verblijfkosten die gelden voor lokale werknemers wanneer ze beroepshalve van huis aan de slag zijn. Wanneer niet duidelijk is welke onderdelen van de toeslag kosten voor de detachering dekken en welke loon zijn, wordt de volledige toeslag beschouwd als kostenvergoeding voor de toepassing van de Detacheringsrichtlijn.

De wijziging van de richtlijn omvat ook een recht op gelijke beloning, inclusief alle verplichte beloningselementen, bepaald door het nationale recht en de nationale praktijk van de lidstaat waarin de werknemer is gedetacheerd. Het brutobedrag van de beloning geldt hier als uitgangspunt. Lidstaten worden verplicht tot duidelijkheid en transparantie over de geldende regels rond arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, waaronder de componenten van de beloning. Ze moeten hiervoor voorzien in een officiële website met juiste en actuele informatie.

Voor KS Service wijzigt er niets

Deze wijziging van de richtlijn kwam er vooral om de bedrijven die in onderaanneming werken voor Belgische bedrijven en tot op heden de Belgische arbeidsvoorwaarden niet respecteerden, een halt toe te roepen. In de praktijk worden het vanaf 30 juli de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de lidstaat die bepalen hoe iedere detachering er in de praktijk uitziet. De gewijzigde Detacheringsrichtlijn beschermt zo de lokale arbeidsmarkten.

Bij KS Service verandert er door deze wijziging van de richtlijn dus niets. Als in België erkend interimkantoor detacheren we al sinds 2013 kwalitatieve Poolse arbeiders voor diverse sectoren naar België, waarbij we steeds de Belgische wetgeving en richtlijnen respecteren. Eindejaarspremie, een correct loon, sociale verzekering, dekking voor pensioen, ongevallenverzekering, betaald verlof, werkloosheidsregeling en de nodige arbeidsformaliteiten: bij KS Service bent u zeker van een 100% correcte, aan de Belgische normen aangepaste detachering van kwalitatieve Poolse arbeidskrachten.

Meer weten? Contacteer ons dan snel.

Met vriendelijke groeten,

Gerelateerde artikelen

Andere artikelen