+
KSSERVICE

Waarom u steeds moet werken met een arbeidsovereenkomst bij buitenlandse werknemers
18/01/2021

Wanneer u in uw bedrijf aan de slag gaat met buitenlandse werkkrachten, is het ook voor u belangrijk dat de werkkracht in orde is met de Belgische wetgeving. Ook wanneer u werkt met tijdelijke werknemers, die onder contract staan bij het interimkantoor waar u mee samenwerkt. Een belangrijke maatstaf om dit te controleren, is de overeenkomst waarmee de arbeider bij u aan de slag gaat.

In bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een voorbeeld van hoe het niet moet. Dit is een zogenaamde opdrachtovereenkomst, die in België niet toegestaan is. Volgens het Belgisch arbeidsrecht dient er bij een ondergeschikte relatie tussen werknemer en werkgever immers steeds een arbeidsovereenkomst te worden afgesloten. Deze beschermt de werknemer en zorgt voor een correcte verloning, inclusief eindejaarspremie, sociale verzekering, betaald verlof… Kortom: de werknemer werkt in België, waardoor automatisch het Belgische arbeidsrecht van toepassing is.

In het voorbeelddocument is dit duidelijk niet het geval: er wordt expliciet vermeld dat de Poolse wetgeving van toepassing is. Dit is niet alleen een groot risico voor de werknemer en het uitzendbureau waar hij in dienst is, ook uw bedrijf kan hiervan schade ondervinden. Uw bedrijf is in dit geval immers legaal niet in orde. Hierdoor kunt u bij een controle op een zwarte lijst terechtkomen en de nodige reputatieschade oplopen, los van de strafrechtelijke sancties [PJG1] die u boven het hoofd hangen.

Ook financieel is er een risico verbonden aan het niet gebruiken van een arbeidsovereenkomst. Als de werkkracht kan aantonen dat hij eigenlijk dient te genieten van een arbeidsovereenkomst naar Belgisch arbeidsrecht, is het in de eerste instantie het interimkantoor dat als werkgever de gevolgen draagt. Maar wanneer bij een grondige controle blijkt dat ook de interimwetgeving niet correct werd nageleefd en er sprake is van een echte ondergeschikte relatie tussen werkgever en werknemer, kan de situatie worden ‘geherkwalificeerd’: u wordt dan de facto de werkgever, en bent verplicht de lonen, RSZ en bedrijfsvoorheffing voor de hele detacheringperiode van uw werknemer te betalen.

Een dergelijke juridische en potentieel financiële zware dobber kan u gemakkelijk vermijden. Door vanaf het begin in orde te zijn met uw buitenlandse werkkrachten, via een traditionele arbeidsovereenkomst. Zo doen we het bij KS Service al jarenlang. Als in België erkend interimkantoor detacheren we al sinds 2013 kwalitatieve Poolse arbeiders voor diverse sectoren naar België, waarbij we steeds de Belgische wetgeving en richtlijnen volledig respecteren. En dat is meer dan ooit belangrijk, sinds de nieuwe Europese Detacheringsrichtlijn op 30 juli 2020 van kracht werd.

Wil u graag meer weten over de correcte arbeidsovereenkomst of de nieuwe detacheringsrichtlijn? Contacteer ons dan snel.